Savetovanje ”Inovacije u voćarstvu” na Poljoprivrednom fakultetu

Poljoprivredni fakultet u Beogradu, Katedra za voćarstvo, organizuje 2. februara IV Savetovanje ”Inovacije u voćarstvu” sa temom: Primena bioregulatora u voćarstvu.