Da li ćemo uzgajati povrće na Marsu?

Ako ste mislili da je teško uzgajiti biljku na Zemlji, šta mislite o poljoprivredi na nekom drugom svetu?