Od ove godine nove takse za zaštićena područja

Od ove godine u parkovima i rezervatima prirode naplaćivaće se kampovanje, a posebne cene važiće i za fotografisanje i snimanje reklama i filmova, sakupljanje šumskih plodova, kampovanje, lov..