Nevesinjski sir iz meha u svetskom atlasu hrane

Internet sajt TasteAtlas, prvi svetski atlas hrane, nudi više od 10.000 autentičnih jela iz čitavog sveta, a među njima je i nevesinjski sir iz meha